Spring til indhold

Forretningskultur

På disse sider kan du finde information udarbejdet af ambassaden om karakteristika ved den ukrainske forretningskultur, som kan være relevant at stifte bekendtskab med, når man vil gøre forretning i Ukraine.

Ukrainske forretningsskikke kendetegnes ved den samme udvikling, der i disse år ses verden over. Dvs. at der gradvist sker en tilnærmelse til det, der i Vesteuropa bliver opfattet som normal og korrekt opførsel. Det er nødvendigt at pointere, at der er store forskelle mellem grupper i den ukrainske forretningsverden. Meget tyder på, at der her er tale om et fænomen, der afhænger af alder. De lidt ældre har mere nationalt specifikke skikke og normer end yngre forretningsfolk. Udviklingen virker logisk Sovjetunionens lukkethed i 70’erne og 80’erne taget i betragtning. Påvirkningen fra ydre kilder har simpelthen ikke været tilstede.

Da den kulturelle kløft således bliver mindre og mindre, og da den samtidig afhænger stærkt af den specifikke forretningspartner, er det meget svært at konkretisere problemstillingen. Kulturbarrieren betyder noget for danske virksomheder, der starter op i Ukraine. Men hvad nøjagtigt, og hvor store ressourcer det kræver, er meget svært at sætte tal eller navn på. Der er ingen tvivl om, at vi også i fremtiden vil se en tilnærmelse mellem ukrainsk og vestlig forretningskultur – dvs. en kultur hvor man bliver bedømt professionelt ud fra sine handlinger og dispositioner – og ikke på sine intentioner. Hermed bliver den kulturelle barriere et diminutiv, der med sine traditionelle, nationale skikke bare er underholdende og berigende indslag i en verden, hvor alle parter godt ved, hvordan man bør og skal opføre sig.

 

CSR

Begrebet Corporate Social Responsibility (CSR) er nyt for Ukraine, og det er typisk udenlandske virksomheder fra lande, hvor CSR er udbredt, der tager det med ind i sin 'ukrainske virksomhedskultur'.

For mere information henvises der til: www.csr-ukraine.org.