Spring til indhold

Erhvervsfremstød

Formålet med erhvervsfremstød, delegationsbesøg og Danida Business Delegations er at skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere og give de deltagende virksomheder større viden om lokale markeds- og forretningsvilkår.

""
VIGTIGT: Der ansøges digitalt via Virk.dk, se nederst på siden

 

FÆLLES ERHVERSFREMSTØD

The Trade Councils program for fælles erhvervsfremstød skal fremme dansk eksport og den økonomiske vækst i Danmark ved at bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering, konkurrenceevne og eksportomsætning.

Programmet giver mulighed for, at der ifm. et fælles erhvervsfremstød i udlandet eller ifm. et delegationsbesøg i Danmark, kan ydes et tilskud på op til 50 pct. af de godkendte tilskudsberettigede fælles projektomkostninger. Egenbetalingen for de deltagende virksomheder skal udgøre minimum 50 pct. af de tilskudsberettigede fælles projektomkostninger.

For nærmere information omkring programmet henvises til ”Retningslinjer for tilskud til gennemførelse af fælles erhvervsfremstød i udlandet og delegationsbesøg til Danmark”.

Bemærk, at The Trade Council har foretaget en større revision af retningslinjerne for tilskud til fælles erhvervsfremstød. De nye retningslinjer, som har været forelagt The Trade Councils Bevillingsudvalg, træder i kraft pr. 1. januar 2017. Læs mere om ændringerne her.

DANIDA BUSINESS DELEGATIONS

Der vil blive gennemført et review af Danida Business Delegations primo 2017. Instrumentet er sat i bero indtil resultatet af reviewet foreligger. Det betyder dermed, at der ikke vil kunne søges om tilskud til erhvervsfremstød under Danida Business Delegations ifm. ansøgningsrunden, der har deadline 25. januar 2017.

 

ANSØGNINGSFRISTER

Ansøgningsfristerne i 2017 er følgende (frist efterfulgt af periode for fremstød):

25. januar 2017:  Maj 2017 til og med april 2018
2. maj 2017:  September 2017 til og med august 2018
15. september 2017:  Januar 2018 til og med december 2018

Se planlagte fremstød i The Trade Councils arrangementskalender.

Der ansøges digitalt via Virk.dk. Afhængig af din virksomhedstype, kan enten privat NemID eller NemID medarbejdersignatur anvendes.

Når ansøgningsformularen er udfyldt, signeret og indsendt, modtages en kvittering med kopi af ansøgning.