Spring til indhold

Ukraine som marked

Mange danske virksomheder har fået øjnene op for det vigtige ukrainske marked, hvor vi i den økonomiske vækstperiode fra 2000-2008 så markant stigende købekraft og stort potentiale indenfor både eksport og produktion. Nederst på denne side kan du finde et resumé af, og link til, vores seneste markedsrapport.

Den danske vareeksport til Ukraine udgjorde 1,4 milliarder kroner i 2010. Det var en stigning på 9.2% i forhold til 2009. Det er fortrinsvis tekstiler, fødevarer, kemiske og medicinske produkter samt udstyr til den ukrainske industri- og landbrugsproduktion, der bliver solgt. Udover eksporten opleves stigende dansk interesse indenfor produktion og sourcing i Ukraine.

 

Krisen

Den globale finanskrise ramte som sagt Ukraine hårdt i efteråret 2008, hvor valutaen blev devalueret med 40-50% og landet måtte bede IMF om et standby lån på 16,4 milliarder dollars. Dansk eksport blev ligeledes hårdt ramt, og den faldt med ca. 35% i 2009 set i forhold til 2008. Et naturligt fald taget i betragtning af, at den økonomiske vækst styrtdykkede fra ca. 2.1% i 2008 til ca. -14% i 2009. Den økonomiske vækst kom tilbage i 2010 med ca. 4% (prognose), hvilket også er det forventede væksttal i 2011-2012. En årsag er stigende råvarepriser på verdensmarkedet. 40% af Ukraines eksport udgøres af stål, og den nationaløkonomiske vækst er ganske afhængig af verdensmarkedspriserne.

 

Positiv udvikling

Danske eksportører bør være opmærksomme på, at der i byerne vil være en betydelig købekraft i et land med 46 millioner indbyggere og en hastigt voksende middelklasse med en levestandard som i EU-landene. Hertil kommer, at krisen ikke ramte alle sektorer lige hårdt. Nogle af de sektorer, hvor danske virksomheder står stærkt, f.eks. landbrug, gør-det-selv-varer og IT outsourcing, klarer sig fortsat ganske pænt. Ukraine har en lang række økonomiske reformer øverst på dagsordenen. Implementeres disse til fulde, vil Ukraine udvikle sig ganske positivt og en lang række andre sektorer vil åbne sig op for dansk erhvervsliv.

Markedet for energibesparende teknologi står for døren, Ukraine har siden 2010 måttet betale markedspriser for sin energi, og dets virksomheder skal optimere. Man vil her skulle anvende udenlandsk teknologi og viden, herunder dansk. Landbruget og fødevareproduktion vil altid være en stærk og voksende sektor. Indenlandsk efterspørgsel, men også det stigende internationale pres på fødevareproduktionen gør at man vil satse på at styrke kød- og kornproduktionen i et land med en god landbrugsjord. Danske eksportører står allerede stærkt i denne sektor, hvor dansk udstyr er klart konkurrencedygtigt på kvaliteten i forhold til det ukrainske.

 

Bureaukrati

Også før krisen rummede markedsindtrængning i Ukraine imidlertid udfordringer. Mange virksomheder regner det udbredte bureaukrati, som deres hovedproblem ved opstart i Ukraine. De officielle procedurer tager forholdsvis længere tid, end vi er vant til i Vesteuropa. Bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at korruptionen ikke er danske virksomheders største ankepunkt. Økonomisk kriminalitet er udbredt, man bør holde sig det for øje, men de danske virksomheder ser det ikke som en grund til at holde sig borte. Andre problemstillinger rummer et dårligt fungerende bankvæsen, manglende retslige reformer og måske den vigtigste: ”den menneskelige faktor”. Styring og ledelse er ikke det samme som i Vesteuropa, og f.eks. kvalitetskontrol er problematisk og kræver stort nærvær af de danske virksomheder.

Men Ukraine indfører nu en lang række reformer, der har til formål at forbedre erhvervsklimaet og forenkle regelsættet. Lykkes det Ukraine at reformere og liberalisere økonomien, så vil der opstå dynamiske forretningsmuligheder på mellemlangt sigt.

 

Voksende middelklasse

På det mellemlange til lange sigt må man igen forvente et stigende investeringsniveau i virksomhederne og en markant vækst i befolkningens købekraft. En voksende middelklasse i de store byer har fået appetit på forbrugsvarer i vestlig kvalitet. Det er dem, danske virksomheder skal søge at finde en indgangsvinkel til. Som med forbrugerne er segmentering af kundeemner vigtigt inden for B2B salg – det handler om at finde de kundeemner, der kan samarbejde, hvilket bestemt ikke er det samme som alle dem, der vil. Og ”kan” betyder i denne sammenhæng økonomisk.

 

Sourcing

Angående sourcing er det især metalvareindustrien, træ- og møbelindustrien samt IT-sektoren, der virker tiltrækkende på danske virksomheder. Det er de tillokkende lave lønomkostninger samt det relativt høje uddannelsesniveau, der driver værket. Det gælder populært sagt for virksomhederne om at ”putte så mange mandetimer ind i en lastvogn, som muligt”. Der er nok udsigt til, at denne udvikling vil vende på mellemlangt sig for så vidt angår den rene lavomkostnings-sourcing, men finanskrisen og devalueringen tog brodden af de stigende lønninger til faglærte og i mindre udstrækning de ufaglærte arbejdere. Som følge heraf fik virksomheder, som ellers var begyndt at kigge længere mod Øst for deres outsourcing-planer, igen øjnene op for mulighederne i det nærmere Ukraine. På nuværende tidspunkt er der over 100 danske virksomheder med registrerede selskaber i Ukraine. Heraf er den største koncentration i Vestukraine med ca. 40 produktionsvirksomheder. Kiev har hovedparten af IT-virksomhederne samt afsætningsvirksomhederne.

 

Den offentlige sektor

Den statslige sektor står i Ukraine for en langt større del af produktionen af både produkter og serviceydelser, end vi er vant til i Danmark. I Ukraine gør offentlige virksomheder sig i høj grad gældende inden for både kommunal service, transport og landbrug, selvom private aktører udvider deres aktiviteter. Pga. den generelt ringe finansielle situation i den offentlige sektor er mulighederne for at udføre den tiltrængte modernisering af produktionsudstyr og infrastruktur meget små. Danske virksomheder, der normalt regner den offentlige sektor for deres kundegruppe, må i Ukraine regne med at det primært er projekter, der er finansieret af internationale donororganisationer, som vil have mulighed for at blive realiseret.

 

WTO

Ukraine har siden maj 2008 været medlem af Verdenshandelsorganisationen WTO og forhandler nu med EU om en dyb og omfattende frihandelsaftale. Der er ingen tvivl om, at netop WTO-medlemskab har været den blåstempling, der vil få mange danske virksomheder til at kigge mere indgående på markedsmulighederne i Ukraine, og at det vil medvirke til at holde nye protektionistiske tendenser stangen.

Mange vestlige operatører har bidt sig fast i Ukraine. Er Deres virksomhed med på dette marked? Eksportrådgiverne på Den Danske Ambassade i Kiev er parate til en aktiv indsats for Deres virksomhed.

 

A market overview

Prepared by Trade Council, Danish Embassy in Kiev, 2011. 

Abstract: Ukraine is a market of great potential with its 46 mio. people. In 2010 economic reforms began and will continue in the years to come. These reforms are needed in order to lift the country’s economic performance to its potential high level. This will boost the Danish export to Ukraine. For the time being there certaintly are opportunities in Ukraine for Danish companies. The potential sectors are in particular agriculture, IT outsourcing and consumer goods. Hopefully in 2011 the energy sector will take off as well. There is a great potential for Danish companies due to the fact that Ukraine has never optimized its use of energy, both in the private as well in public sector.

Find hele markedsrapporten her