Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

2007 2008 2009 2010

2011

(jan-aug)

BNP (Real vækst årligt) % 7.9 2.371 -14.759 4.239
BNP Mia. USD 142.72 179.99 117.23 139.94
Privat forbrug % af BNP 59.609 62.205 64.468 76.577
Offentlig forbrug % af BNP

17.893

17.843 20.147 6.86
Landbrug/BNP % 7.553 8.6 9.9 9.4
Industri/BNP % 37.19 33.9 31.7 33.6
Services/BNP % 55.257 57.5 58.4 57
Saldo på statens
finanser
% af BNP -1,1 -1,5 -4,8 -5,9
Forbruger priser
(genst. årlig stigning)
% 12.843 25.206 15.898 9.369
Befolkning Mio. 46,19 45,95 45,78 45,77
BNP pr. capita USD 7,000.00 7,360.00 6,370.00 6,720.00
Registreret
arbejdsløshed
% 6,4 6,4 8,8 8,1
Udenlandske direkte
investeringer
Mia. USD 9.891 10.913 4.816 6.495

Dansk Eksport
Dansk Import

Mio. kr.
Mio. kr.

1,710.0
1.107,4
1,871.4
1,122.5
1,282.5
873.4
1,400.7
802.7
1,105.4
616.5
Korruptions-index 0-10 2,7 2,5 2,2 2,4 2,4

 

Handelspolitiske og økonomiske forhold

År 2000 blev et vendepunkt for den ukrainske økonomi. For første gang siden selvstændigheden opnåedes en positiv vækst. Denne fortsatte helt frem til 2008 og periodens gennemsnitlige årlige vækst i BNP var ca. 7% med 2004 som rekordåret med 12.1%. Den globale krise ramte ligeledes Ukraine og 2009 bragte 1990’ernes negative væksttal tilbage. 2009 så en negativ vækst på ca. -14%. , men i 2010 steg væksten med 4,2%, hvilket også er forventet vækst for 2011-2012.

Inden kriseperioden var inflationen høj med hele 20%, men er nu under kontrol og ligger på ca. 6% i september 2011. I vækstperioden steg realindkomsten konstant. Privatforbruget steg således med 12% i 2004. Der er dog stadig en udbredt utilfredshed i befolkningen med levestandarden. Den personlige indkomstskat er på 13%, og virksomheders overskud beskattes med 25%. Korruptionen er fortsat et alvorligt problem for økonomien, og retssystemet fungerer stadig kun i ringe omfang som garant for retssikkerheden.

Ukraines vigtigste eksportartikler er: Militærudstyr, metaller, rør, maskiner, benzinprodukter, tekstiler og landbrugsvarer.

De bilaterale dansk-ukrainske økonomiske forbindelser har været inde i en meget positiv udvikling. Omfanget af danske investeringer i Ukraine har i mange år været konstant stigende til at nå et niveau i 2010 på ca. 484 mio. kr. Den danske eksport til Ukraine er næsten to gange større end importen. Danmarks eksport til Ukraine var i 2009 på ca.1.3 mia. kr., men steg i 2010 til ca. 1.4 mia. En stigning i eksporten er forventet i 2011.

 

Valutakurser

Find aktuelle valutakurser på forex. Det er p.t. ikke muligt at købe ukrainsk valuta i Danmark.

Transparency International

Den internationale organisation "Transparency International" er en af de største organisationer i kampen mod korruption.