Spring til indhold

Praktik på Den Danske Ambassade i Kiev

Udviklingen i Ukraine er i høj grad med til at definere Europas politiske landskab og stiller krav til en aktiv dansk udenrigspolitik. Som praktikant på den danske ambassade i Kiev får du mulighed for at afprøve dine kvalifikationer på en spændende arbejdsplads i en afgørende periode. Her vil du opleve samfundsudviklingen, som er med til at forme både ukrainske, europæiske og globale forhold, på nært hold i et land, som er en guldgrube for samfunds-, historie- og kulturinteresserede.

Den danske ambassade i Kiev søger to initiativrige og friske studerende til henholdsvis politisk afdeling og afdelingen for public diplomacy, kultur og kommunikation til et 6 måneders praktikophold med start 1. august 2018. Her får du et dybt indblik i det ukrainske samfund og regionen som sådan. Du får også kendskab til, hvordan international politik, konfliktforebyggelse og udviklingspolitik fungerer i praksis – og hvordan det er at arbejde i den danske udenrigstjeneste.

Som praktikant hos os får du frihed under ansvar, så vi forventer, at du er selvstændig, ansvarlig og fleksibel, og at du er åben for at tage opgaver på tværs af fagområder. Gældende for begge stillinger er en forudsætning om at tale og skrive engelsk på højt niveau. Kendskab til russisk eller ukrainsk er en fordel. Du skal desuden være indskrevet på en videregående uddannelse.

Ansøgningsfristen er fredag den 23. marts 2018.

 

Politisk praktikant

Den politiske afdeling har som hovedopgave at bidrage til ambassadens analyse- og indberetningsvirksomhed med fokus på relevante politikområder, herunder i særdeleshed den kritiske indenrigs- og sikkerhedspolitiske udvikling i Ukraine samt udviklingen i Georgien og Armenien. Praktikanten vil skulle bidrage til dette arbejde, og du vil også deltage i arbejdet med kommunikation og public diplomacy.

Praktikanten vil også deltage i møder og andre arrangementer og vil desuden blive involveret i monitoreringen af den danske bistand til Ukraine samt bistå i besvarelse af officielle henvendelser til ambassaden. Praktikanten er ligeledes involveret i planlægningen af danske delegationsbesøg og indgår også i ambassadens løbende forefaldende og praktiske arbejde.

Vi forventer, at du:

 • Har analytisk sans og gode formidlingsevner
 • Her kendskab til internationale politiske processer og gerne regionen specifikt
 • Bevarer overblikket og tænker strategisk
 • Har erfaring med politisk arbejde eller organisationsarbejde
 • Arbejder selvstændigt og systematisk

Som politisk praktikant får du praktisk erfaring med internationale forhold og mulighed for at komme helt ind i maskinrummet for den politik, der påvirker et helt kontinent. Du får udvidet din kendskab til f.eks. antikorruptionsarbejde, konsekvenserne af en væbnet konflikt og den politiske stemning i et land i forandring. Her er mulighed for fordybelse efter interesse og evner.          

 

Kommunikations- og kulturpraktikant

Ambassadens Public Diplomacy-arbejde skal fremme danske interesser og dansk kultur i Ukraine. Som public diplomacy-praktikant ligger dit hovedfokus på det kulturelle område og kommunikation på sociale medier. Du vil også blive inddraget i ambassadens handelsarbejde og efter behov også deltage i den politiske afdelings arbejde.

Du vil arbejde tæt sammen med ambassadens Public Diplomacy Advisor i udarbejdelsen og gennemførelsen af kulturelle arrangementer så som festivaler, foredrag og udstillinger, ofte i samarbejde med lokale aktører. Praktikanten deltager i møder samt bistår i kontakten til den ukrainske offentlighed og danske organisationer med det formål at fremme danske interesser og skabe et klart billede af Danmark. Endelig indgår praktikanten i ambassadens løbende forefaldende og praktiske arbejde.

Vi forventer, at du:

 • Har interesse for og viden om kultur
 • Har erfaring med projektkoordinering
 • Er en god kommunikatør og har erfaring med sociale medier
 • Har teknisk snilde og generel forståelse for IT og hjemmesider
 • Har interesse for handel og eksport
 • Arbejder struktureret og målrettet

Som del af ambassadens public diplomacy-team får du konkret erfaring med projektudvikling og gennemførelse, og du får testet dine koordinationsevner. Du får mulighed for at afprøve dine evner i formidling af politiske budskaber, og du får mulighed for at sætte dit eget præg på arbejdet. Denne praktikantstilling giver dig et unikt indblik i samarbejdet med og kontakten til de økonomiske, kulturelle og sociale aktører i Ukraine.

 

Danmark i Ukraine

Danmark har en stærk profil i Ukraine, blandt andet med det danske naboskabsprogram (2017-21), der støtter god regeringsførelse, menneskerettigheder og bæredygtig økonomisk udvikling i Ukraine. Programmet arbejder især med fremme af reformer med fokus på antikorruption, decentralisering, menneskerettigheder og energieffektivitet samt bred støtte til civilsamfund og medier.

Ud over udviklingsprojekterne støtter Danmark implementeringen af Minsk-aftalen vedrørende konflikten, bl.a. via de danske udsendte til OSCE’s særlige monitoreringsmission i Ukraine. Ambassaden i Kiev dækker også Georgien og Armenien, og ambassadens arbejde omfatter derfor også udviklingen i disse lande og i regionen i bredere forstand.

 

Praktisk information

Praktikopholdene vil vare seks måneder fra den 1. august 2018 til og med den 31. januar 2019.
Praktikanterne skal være indskrevet på en højere læreanstalt. Udenlandske statsborgere skal være tilmeldt en højere læreanstalt i Danmark, samt bo og have haft længerevarende bopæl (mindst 3-4 år) i Danmark.

Grundet de ukrainske immigrationsregler skal ambassaden gøre opmærksom på, at det ikke vil være muligt at forlade Ukraine i det sidste tre måneder af praktikopholdet, da tilladelse til at blive længere end de 90 dages maksimale visumfrie ophold gives som en såkaldt forlængelse af et midlertidigt ophold, under hvilket genindrejse til Ukraine ikke kan ske inden 90 dages karantæne.

Såfremt begge praktikantstillinger har interesse, beder vi ansøgere søge begge stillinger i samme ansøgning. Angiv venligst prioriteringen af de søgte stillinger øverst i ansøgningen.

Arbejdet på ambassaden er ulønnet, og praktikanterne er selv ansvarlige for dækning af alle udgifter i forbindelse med opholdet. Det forudsættes således, at den studerende kan medtage sin SU eller på anden måde selv kan finansiere opholdet. Ambassaden kan refundere op til 3.000 kr. per måned til dokumenterede udgifter i forbindelse med opholdet til f.eks. husleje, forsikringer, vaccinationer og flybilletter. Ambassaden er behjælpelig med at finde bolig. Priserne i Ukraine er generelt lave, også i hovedstaden.

Kiev er en gammel by med en lang historie bag sig, og sammen med sine mange kulturelle begivenheder samt caféer, restauranter og barer et spændende sted at bo. Der er gode rammer for hurtigt at etablere et socialt netværk, herunder med praktikanter fra andre ambassader i byen.

Motiveret ansøgning, CV, karakterudskrift og eventuelle anbefalinger sendes i én samlet PDF-fil til ievamb@um.dk. Ansøgningsfristen for begge stillinger er fredag den 23. marts 2018, kl. 12 dansk tid. Skriv venligst ”Praktikantansøgning” i emnefeltet.

Yderligere spørgsmål kan rettes til de nuværende praktikanter ved at sende en e-mail til julhni@um.dk eller julabo@um.dk.