Spring til indhold

Praktik på Den Danske Ambassade i Kiev

Udviklingen i Ukraine er i høj grad med til at definere Europas politiske landskab og stiller krav til en aktiv dansk udenrigspolitik. Som praktikant på den danske ambassade i Kiev får du mulighed for at afprøve dine kvalifikationer på en spændende arbejdsplads i en afgørende periode, hvor du vil få indgående kendskab til både Ukraine og til regionen som helhed.
________________________________________

Danmark har en stærk profil i Ukraine med støtte til især fremme af reformer med fokus på antikorruption, decentralisering, retssektoren og energieffektivitet samt bred støtte til civilsamfund og frie medier. Herudover støtter Danmark implementeringen af Minsk-aftalen, bl.a. via de danske udsendte til OSCE’s særlige monitoreringsmission i Ukraine. Danmark er desuden aktiv inden for Ukraines energisektor. Foruden Ukraine dækker ambassaden i Kiev også Georgien og Armenien, og ambassadens arbejde omfatter derfor også udviklingen i disse lande og i regionen i bredere forstand.
Den danske ambassade i Kiev søger to friske og initiativrige studerende til at besætte ambassadens praktikantstillinger i den politiske afdeling som henholdsvis politisk praktikant og kommunikations- og kulturpraktikant. Der forventes selvstændighed og ansvarlighed fra praktikantens side, ligesom det forventes, at praktikanterne er åbne over for deling af opgaver på tværs af fagområderne. Der er nu åbent for ansøgninger med praktikstart den 1. februar 2018. Ansøgningsfristen for begge stillinger er fredag den 13. oktober 2017 kl. 12 dansk tid.

 

Politisk praktikant

Den politiske afdeling har som hovedopgave at bidrage til ambassadens analyse- og indberetningsvirksomhed med fokus på relevante politikområder, herunder i særdeleshed den kritiske indenrigs- og sikkerhedspolitiske udvikling i Ukraine samt udviklingen i Georgien og Armenien.

Den politiske praktikant vil få til opgave at medvirke til udarbejdelsen af indberetninger til Udenrigsministeriet, herunder med deltagelse i møder, research, analytisk forarbejde og servicering af danske politiske institutioner. Praktikanten er ligeledes involveret i planlægningen af danske delegationsbesøg til Ukraine, Georgien og Armenien. Endelig indgår praktikanten i ambassadens løbende forefaldende og praktiske arbejde.

Der søges en studerende fra en samfundsvidenskabelig eller tilsvarende relevant uddannelse. Erfaring med politisk arbejde eller organisationsarbejde er en fordel. Det forudsættes, at vedkommende taler og skriver engelsk på højt niveau. Sprogkundskaber i ukrainsk eller russisk vil endvidere være en betydelig fordel.

 

Kommunikations- og kulturpraktikant

 

Kommunikations- og kulturpraktikanten indgår primært i ambassadens Public Diplomacy-arbejde og det kulturelle område, men bliver inddraget i ambassadens handelsarbejde. Praktikanten vil efter behov også skulle deltage i politiske afdelings arbejde.

Kommunikationspraktikanten har først og fremmest ansvar for ambassadens hjemmeside samt tilstedeværelsen på de sociale medier, hvilket hovedsagligt består i udarbejdelse af nyhedsindlæg. Derudover bistår praktikanten med planlægning af kulturelle begivenheder og kontakt til den ukrainske offentlighed og danske organisationer med det formål at fremme danske interesser og skabe et klart billede af Danmark. Endelig indgår praktikanten i ambassadens løbende forefaldende og praktiske arbejde.

Der søges en studerende fra en samfundsvidenskabelig eller tilsvarende relevant uddannelse, som har interesse for og viden om kultur. Erfaring med journalistisk arbejde, sociale medier og hjemmesideredigering er en fordel. Viden om og erfaring med eksportfremme er en ekstra fordel. Det forudsættes, at vedkommende taler og skriver engelsk på højt niveau. Sprogkundskaber i ukrainsk eller russisk vil endvidere være en betydelig fordel.

 

Praktisk information

Praktikopholdene vil vare seks måneder fra den 1. februar 2018 til og med den 31. juli 2018.
Praktikanterne skal være indskrevet på en højere læreanstalt, f.eks. et universitet. Udenlandske statsborgere skal være tilmeldt en højere læreanstalt i Danmark, samt bo og have haft længerevarende bopæl (mindst 3-4 år) i Danmark.

Grundet de ukrainske immigrationsregler skal ambassaden gøre opmærksom på, at det ikke vil være muligt at forlade Ukraine i det sidste tre måneder af praktikopholdet, da tilladelse til at blive længere end de 90 dages maksimale visumfrie ophold gives som en såkaldt forlængelse af et midlertidigt ophold, under hvilket genindrejse til Ukraine ikke kan ske inden 90 dages karantæne.

Såfremt begge praktikantstillinger har interesse, beder vi ansøgere søge begge stillinger i samme ansøgning. Angiv venligst prioriteringen af de søgte stillinger øverst i ansøgningen.

Motiveret ansøgning, CV, karakterudskrift og eventuelle anbefalinger sendes i én samlet PDF-fil til ievamb@um.dk. Ansøgningsfristen for begge stillinger er fredag den 13. oktober 2017, kl. 12 dansk tid. Skriv venligst ”Praktikantansøgning” i emnefeltet.

Arbejdet på ambassaden er ulønnet, og praktikanterne er selv ansvarlige for dækning af alle udgifter i forbindelse med opholdet. Det forudsættes således, at den studerende kan medtage sin SU eller på anden måde selv kan finansiere opholdet. Ambassaden kan refundere op til 3.000 kr. per måned til dokumenterede udgifter i forbindelse med opholdet til f.eks. husleje, forsikringer, vaccinationer, flybilletter, mv. Ambassaden er behjælpelig med at finde bolig.

Kiev er en gammel by med en lang historie bag sig, og sammen med sine mange kulturelle begivenheder samt caféer, restauranter og barer et spændende sted at bo. Der er gode rammer for hurtigt at etablere et socialt netværk, herunder med praktikanter fra andre ambassader i byen.

Yderligere spørgsmål kan rettes til de nuværende praktikanter ved at sende en e-mail til simboc@um.dk eller frekla@um.dk.