Spring til indhold

Praktik på ambassaden

Udviklingen i Ukraine er i høj grad med til at definere Europas politiske landskab og stiller krav til en aktiv dansk udenrigspolitik. Som praktikant på den danske ambassade i Kiev får du mulighed for at afprøve dine kompetencer på en spændende og dynamisk arbejdsplads i en afgørende periode, hvor du vil få indgående kendskab til både Ukraine og til regionen som helhed.


Danmark har en stærk profil i Ukraine med støtte til især fremme af reformer med fokus på antikorruption, decentralisering, retssektoren og energieffektivitet samt bred støtte til civilsamfund og frie medier. Herudover støtter Danmark implementeringen af Minsk-aftalen, bl.a. via de danske udsendte til OSCE’s særlige monitoreringsmission i Ukraine. Danmark er desuden aktiv inden for Ukraines energisektor. Foruden Ukraine dækker ambassaden i Kiev også Georgien og Armenien, og arbejdet på ambassaden omfatter derfor også udviklingen i disse lande og i regionen i bredere forstand.

Den danske ambassade i Kiev søger to initiativrige og udadvendte studerende til at besætte ambassadens praktikantstillinger som henholdsvis politisk praktikant og kommunikations- og kulturpraktikant. Der forventes selvstændighed og ansvarlighed fra praktikantens side, ligesom det forventes, at praktikanterne er åbne over for deling af opgaver på tværs af fagområderne. Praktikperioden strækker sig fra den 1. august 2017 til den 31. januar 2018. Ansøgningsfristen for begge stillinger er fredag den 10. marts 2017.

Politisk afdeling
Den politiske afdeling har som hovedopgave at bidrage til ambassadens analyse og indberetningsvirksomhed med fokus på relevante politikområder, herunder i særdeleshed den kritiske indenrigs- og sikkerhedspolitiske udvikling i Ukraine samt udviklingen i Georgien og Armenien.

Praktikanten vil få til opgave at medvirke til udarbejdelsen af indberetninger til Udenrigsministeriet, herunder med deltagelse i møder, research og analytisk forarbejde og servicering af danske politiske institutioner. Praktikanter er ligeledes involveret i planlægningen af danske delegationsbesøg til Ukraine, Georgien og Armenien. Endelig indgår praktikanten i ambassadens løbende forefaldende arbejde.

Der søges en studerende med baggrund i en samfundsvidenskabelig eller tilsvarende relevant uddannelse. Det forudsættes, at vedkommende taler og skriver engelsk på højt niveau. Russisk eller ukrainsk vil være en betydelig fordel.

Kommunikations- og kulturområdet
Praktikantstillingen vil have hovedvægt på ambassadens Public Diplomacy og kulturelle arbejde i Ukraine, men afhængigt af ansøgerens profil vil der også være mulighed for at blive inddraget i ambassadens politiske arbejde. Kommunikationspraktikanten vil først og fremmest have ansvar for ambassadens hjemmeside og facebookside. Arbejdet med hjemmesiden består hovedsagligt i at skrive nyhedsindlæg samt udvikle og vedligeholde hjemmesiden. Derudover består praktikanternes arbejde i bidrag til planlægning af kulturelle events og kontakt til den ukrainske offentlighed samt danske organisationer med det formål at fremme danske interesser og skabe et klart billede af Danmark. Endelig indgår praktikanten i ambassadens løbende forefaldende arbejde.

Der søges en studerende med baggrund i en samfundsvidenskabelig eller tilsvarende relevant uddannelse og med interesse for og viden om kultur. Erfaring med journalistisk arbejde og/eller erfaring med hjemmesideredigering og sociale medier er en fordel. Det forudsættes endvidere, at vedkommende taler og skriver engelsk på højt niveau. Russisk eller ukrainsk vil være en betydelig fordel.

Praktisk information
Praktikopholdene vil vare seks måneder fra den 1. august 2017 til og med den 31. januar 2018. Grundet de ukrainske immigrationsregler skal ambassaden gøre opmærksom på, at det ikke vil være muligt at forlade Ukraine i det sidste tre måneder af praktikopholdet, da praktikanternes tilladelse gives som en såkaldt forlængelse af et midlertidigt ophold.

Ansøgninger kan sendes elektronisk indeholdende en motiveret ansøgning, CV, karakterudskrift og eventuelle anbefalinger. Ansøgninger skal sendes til ievamb@um.dk og Cc astbon@um.dk.

Arbejdet på ambassaden er ulønnet, og praktikanterne er selv ansvarlige for dækning af alle udgifter i forbindelse med rejse og ophold såsom flyrejse, forsikringer samt udgifter til kost. Det forudsættes således, at den studerende kan tage sin SU med eller på anden måde selv finansiere opholdet. Ambassaden kan desuden refundere dokumenterede udgifter til leveomkostninger, forsikringer og lokal transport mv. op til 3.000 kr. per måned. Ambassaden er behjælpelig med at finde bolig.

Kiev er med sine mange kulturelle begivenheder samt sine caféer, restauranter og barer et spændende sted at bo. Der er gode rammer for hurtigt at etablere et socialt netværk, herunder med praktikanter fra andre ambassader i byen.

Yderligere spørgsmål kan rettes til teamleder for den politiske afdeling Astrid Folkmann Bonde ved at sende en mail til astbon@um.dk.