Spring til indhold

Pas

At ansøge om pas

Alle ansøgere (også børn og ældre uanset alder) skal møde personligt op på ambassaden i Kiev for at søge om pas. Det er obligatorisk at bestille tid i forvejen. Ring venligst indenfor ambassadens åbningstider for at bestille tid på

telefon +380 44 200 1260.

Pas udstedes i Danmark og ekspeditionstiden er ca. 2-3 uger.

Ansøgningsskema udleveres på ambassaden i Kiev. Fingeraftryk registreres på ambassaden, hvor det digitale pasbillede også kan blive taget. Læs mere om den biometriske pastype nedenfor.

Følgende skal medbringes ved ansøgning om fornyelse af pas:

 • Gebyr, afhængigt af pastype.
 • Det senest udstedte pas.
 • Andre beviser for identitet, f.eks. dåbs-, navne- eller fødselsattest, indfødsretsbevis, sygesikringskort.
 • Legitimation med foto.
 • Evt. pasfoto

To ansøgningsskemaer udfyldes på ambassaden.

 

Hvis passet er mistet skal følgende yderligere medbringes:

 • Dokumentation for politianmeldelse.
 • En skriftlig redegørelse for de nærmere omstændigheder.

Opmærksomheden henledes på, at ambassaden altid kan anmode om yderligere dokumentation for identitet, f.eks. vielsesattest, militærpapirer eller søfartsbog.

 

Unge under 18 år skal yderlige medbringe:

 • Samtykkeerklæring på ansøgningsskemaets side 3 underskrevet af begge forældre (indehavere af forældremyndigheden) i ambassadens nærvær.
 • Forældrenes pas til verifikation af deres identitet og underskrift skal fremvises. Alternativt vil anden dokumentation kunne træde i stedet for, f.eks. forældrenes originale vielsesattest, indfødsretsbevis, hvis dansk statsborgerskab er opnået efter fødslen.
 • Barnets fødselsattest (evt. oversat til engelsk og apostillestemplet)
 • Ved separation/skilsmisse kræves dokumentation for forældremyndighed (f.eks. separations-/ skilsmissebevilling eller domsudskrift).

 

Provisorisk pas (midlertidigt pas)

Danskere på besøg i Ukraine, Armenien eller Georgien med fast bopæl i Danmark, der har mistet deres pas, kan få udstedt et provisorisk pas. Tabet skal straks meldes til politiet og kvittering herfor skal forevises ved udstedelsen af det provisoriske pas.

Der skal medbringes to pasbilleder og yderligere dokumentation som beskrevet ovenfor i afsnittet ”Hvis passet er mistet”.

Et provisorisk pas udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen. Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder godkender provisoriske pas.

 

Forlængelse af pas

Konsulaterne kan fra 1. januar 2012 kun forlænge pas og udstede provisoriske pas (nødpas/midlertidigt pas), men ikke udstede nye pas.

En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet for mere end tre måneder siden. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan fx ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.

 

Børn

Børn skal have eget pas. Dog kan børn allerede opført i forældres pas fortsat rejse på disse til visse lande. Børn under 12 år skal ikke afgive fingeraftryk.

I forhold til små børn er det en god idé at medbringe et billede af barnet, som opfylder politiets krav for pasbilleder. Dette kan scannes på ambassaden og bruges i de situationer, hvor det ikke er muligt at få taget et billede som opfylder kravene.

 

Første pas og ansøgning om dansk statsborgerskab

Første pas og ansøgning om dansk statsborgerskab ved naturalisation/ansøgning om bevis for dansk statsborgerskab kræver mere dokumentation end fornyelse af et eksisterende pas og kan i nogle tilfælde tage lang sagsbehandlingstid.

 

Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?

Ja. Der er allerede i dag mulighed for - og det er billigere - at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Alle danske statsborgere kan som udgangspunkt få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune. Man behøver ikke at være bosiddende i kommunen. Find den ønskede kommune på www.kommune.dk og ring på forhånd for åbningstider, tidsbestilling mv. og oplys, at du er bosiddende i udlandet. Ekspeditionstiden er 10-14 dage for et almindeligt pas. Mod en ekstraudgift kan kommunen udstede et eksprespas hurtigere end 10-14 dage.

Udenrigsministeriet anbefaler at få bestilt pas under ophold i Danmark i så god tid, at man kan få det udleveret, mens man stadigvæk befinder sig i Danmark. Eller du kan prøve at træffe aftale med kommunen om, at de sender passet med kurerservice til din adresse i udlandet. I særlige tilfælde kan du eventuelt træffe aftale på forhånd med en dansk repræsentation i udlandet om at passet sendes til dig via dem. Udgifter til kurerservice i den forbindelse skal afholdes af pasansøgeren.

 

Skal jeg også til ambassaden for at hente det nye pas?

Du kan forhøre dig på den ambassade, der har udstedt dit pas, om det er muligt at få det tilsendt, men du skal være opmærksom på, at det gamle pas skal afleveres til annullering, før det ny kan udleveres. Når det gamle pas er annulleret, kan du få det udleveret, hvis du ønsker det.

 

Kan jeg få et biometrisk pas hvis min finger er skadet?

Ja, men det afhænger af skadens omfang. Ifølge lovgivningen skal der altid biometri i et biometrisk pas. Det betyder, at man kun kan få et provisorisk pas, hvis man eksempelvis har plaster, bandage, gips på hele hånden. Hvis det derimod kun drejer sig om en enkelt finger, er det stadigvæk muligt at få et pas. I så fald tages fingeraftryk af en anden finger end pegefingeren.

 

Om biometrisk pas

Fra 1. januar 2012 indeholder nye danske pas digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Man skal ikke længere selv medbringe pasbilleder, da disse tages på ambassaden.

Dit nuværende pas er stadig gyldigt indtil udløbsdatoen.

Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse.

En liste over de ambassader og konsulater, der kan udstede biometriske pas, kan findes her.

Kontakt

8 Gogolivska Vul.
01054
Kyiv, Ukraine
Telefon: +380 44 200 1260
Fax: +380 44 200 1281
E-mail:
ievamb@um.dk 

 

Åbningstider

Mandag til fredag
09.00 - 16.00

 

Personligt fremmøde

Det er obligatorisk at bestille tid før personligt fremmøde. Ring venligst indenfor ambassadens åbningstider for at bestille tid.