Spring til indhold

Visa til kortere ophold

Visumafdelingen på den danske ambassade er lukket den 1. August 2018

Pr. 1. august 2018 er Danmarks visumafdeling i Ukraine lukket.

Vær opmærksom på, at et ukrainsk biometrisk pas giver mulighed for at rejse uden visum til EU-lande i en periode på 90 dage i enhver 180-dages periode.

Fra august 2, 2018 er ansøgere uden biometriske pas eller tredjelandsstatsborgere henvist til at anvende andre danske repræsentationer i regionen.

Den danske ambassade vil fortsat acceptere ansøgninger om dansk opholdstilladelse.