Spring til indhold

Visa til kortere ophold

Der er mere information om visum til kortere ophold på den engelske og ukrainske sprogvariant af vores hjemmeside.

Læs om de enkelte visum-typer og ansøgningsprocessen på den engelske eller ukrainske sprogvariant af vores hjemmeside.