Spring til indhold

Georgien

Den danske ambassade i Kiev og det honorære konsulat i Tbilisi har til opgave at fremme danske interesser i Georgien.

Med en befolkning på ca. 4,4 mio. og et areal på 69.700 kvadratkilometer (1½ gange Danmark) er Georgien, der ligger i Kaukasus på grænsen mellem Europa og Asien, på størrelse med Danmark. Til forskel for Danmark har landet dog i hele sin historie været kendt for at bestå af en lang række, meget forskellige etniske folkeslag. Økonomisk ligger landet noget tilbage i forhold til Europa med et BNP per indbygger i købekraftsparitet på 4.400 US dollars eller ca. en ottendedel af Danmarks.

Borgerkrig og andre politiske forhold har de seneste tyve år kostet landet et større velstandstab end i de fleste andre tidligere sovjetrepublikker, men landet har de seneste år udvist pæne vækstrater. Generelt er landet politisk og økonomisk i hastig udvikling, og det vil formentlig også hurtigt komme over de økonomiske tab, der fulgte af konflikten med Rusland over udbryderregionen Sydossetien i august 2008. 

Georgien er kendt for og bryster sig af en dramatisk historie, der går tilbage til antikken med romersk indflydelse i det 4. århundrede og storhedsperioder i middelalderen. Sammen med Armenien var det i det 4. århundrede et af de første lande til at indføre kristendommen som statsreligion. Landet blev uafhængigt igen i forbindelse med Sovjetunionens opløsning i 1991, hvorpå der fulgte en vanskelig periode med borgerkrig og konflikter med løsrivelsesprovinser. Herefter var landet længe ledet af den tidligere sovjetiske udenrigsminister Eduard Shevardnadze.

Den såkaldte rose-revolution i begyndelsen af 2004 bragte Mikheil Saakashvili til magten. Med ham som præsident har landet oplevet adskillige reformer, bl.a. imod den udbredte korruption, og en væbnet konflikt om Sydossetien i 2008. Georgiens udenrigspolitik blev under Saakashvili tydeligt vestligt orienteret. Men Saakashvilis autoritære tendenser vakte bekymring blandt den georgiske opposition og NGO'er. I 2013 indsattes Giorgi Margvelashvili som ny præsident efter et sejrsvalg, der gav ham ca. 62% af stemmerne. Margvelashvili, tidligere filosofiforedragsholder uden politisk erfaring, overtog en svækket præsidentrolle, idet ved en forfatningsændring en lang række centrale beføjelser blev overført til premierministeren.

De største byer er Tbilisi (1,1 mio. indbyggere), Kutaisi (186.000), samt  Batumi, Sukhumi og Rustavi (med hver ca. 120.000).