Spring til indhold

Ukraine

Den danske ambassade i Kiev har til opgave at fremme danske interesser i Ukraine.

Med en befolkning på godt 46 mio. og et areal på 603,700 kvadratkilometer (14 gange Danmark) er det østeuropæiske Ukraine sammenligneligt med Frankrig. Økonomisk ligger landet noget tilbage i forhold til Vesteuropa med et BNP per indbygger i købekraftsparitet på 6.900 US dollars eller ca. en femtedel af Danmarks. Landet har dog i de seneste år udvist vækstrater, der ligger noget over Danmarks. Generelt er landet politisk og økonomisk i hastig udvikling.

Ukraine blev uafhængigt i forbindelse med Sovjetunionens opløsning i 1991. Landet erklærede sig selvstændigt og suverænt den 24. august 1991, hvilket blev bekræftet ved en folkeafstemning et par måneder efter. Landet har også været selvstændigt i tidligere tider. Hovedstaden Kiev var bl.a. centrum for den første statsdannelse i det østslaviske område, Kiev Rus, som i sin storhedsperiode i det 10. og 11. århundrede var den stærkeste stormagt i Europa med markante relationer og gensidig indflydelse med de skandinaviske kongeriger.

De største byer er Kiev (2,6 mio. indbyggere), Kharkiv (1,5 mio.), Dnipropetrovsk (1,1 mio.), Donetsk (1 mio.) og Odessa (1 mio.). En del danske personer og virksomheder har valgt at slå sig ned i og omkring den vestukrainske by Lviv med 730.000 indbyggere.