Spring til indhold

Ukraine i tal

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2013. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år.

Værdi Enhed Kilde
 
Landareal 603.550 Kvadratkilometer Link til kilde
Befolkningstal 45.489.648 Antal personer Link til kilde
Befolkningsvækst (årlig %) -0,23 Årlig % Link til kilde
Forventet levetid ved fødslen (år) 71,16 År Link til kilde
BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $) 3.800 USD/indbygger Link til kilde
Vækst i BNP (årlig %) -0,03 Årlig % Link til kilde
Samlet offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget (nuværende USD) 790.739.990,23 USD/år Link til kilde
Offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget per indbygger (nuværende USD) 17,38 USD/indbygger Link til kilde
Nutidsværdi af udlandsgæld (nuværende USD) - USD Link til kilde
Dødeligheden for børn under fem år (per 1000) 10,20 Promille (‰) Link til kilde
Indskrevet i grundskolen (% netto) 101,12 Procent (%) Link til kilde
Forbedret vandkilde (% af befolkningen med adgang) Procent (%) Link til kilde