Spring til indhold

Praktik på Den Danske Ambassade i Kyiv - Forår 2021

28.09.2020  12:15

Udviklingen i Ukraine er i stor grad med til at definere Europas politiske landskab og stiller krav til en aktiv dansk tilstedeværelse. Som praktikant på den danske ambassade i Kyiv får du mulighed for at afprøve dine kvalifikationer på en spændende arbejdsplads i en afgørende periode af landets historie.

Den danske ambassade i Kyiv søger to initiativrige studerende til et 6 måneders praktikophold med start 1. februar 2021. Her vil du få et dybt indblik i det ukrainske samfund og regionen som sådan, samt kendskab til hvordan udviklingspolitik fungerer i praksis – og hvordan det er at arbejde i den danske udenrigstjeneste.

Som praktikant hos os får du frihed under ansvar. Vi forventer derfor, at du er selvstændig, ansvarlig og fleksibel, og at du er åben for at tage opgaver på tværs af fagområder og af praktisk karakter. Du skal kunne tale og skrive engelsk på højt niveau. Kendskab til russisk eller ukrainsk vil være en fordel, men er ikke en forudsætning. Du skal desuden være indskrevet på en videregående uddannelse.


Ansøgningsfrist: søndag d. 18. oktober 2020. 


De to praktikpladser vil i en vis grad være overlappende og i stor grad formet af ambassadens umiddelbare projekter samt på baggrund af praktikanternes interessefelter. De 3 hovedområder for arbejdet er følgende:

1) Økonomi / Handel

2) Public Diplomacy / Kommunikation

3) Politik / Forsvar / Sikkerhed

1) Økonomi / Handel

Praktikanterne vil skulle følge udviklingen på det økonomiske område med fokus på igangværende reformer bl.a. med sigte på vækst og beskæftigelse samt deltage i indberetningsvirksomhed herom. Herudover vil praktikanterne skulle bistå ambassadens handelsafdeling i arbejdet med at hjælpe danske virksomheder, der ønsker at eksportere til eller investere i Ukraine. Endelig vil praktikanten kunne få opgaver i forbindelse med Danmarks udviklingsbistand til Ukraine.

2) Public Diplomacy / Kommunikation

Public Diplomacy-arbejdet har til formål at fremme danske interesser og viden om Danmark i Ukraine. Hovedfokus vil være på det kulturelle område og på kommunikation via ambassadens hjemmeside og på sociale medier. Såfremt Covid-19-situationen tillader det, vil der også være arbejdsopgaver med udarbejdelse og gennemførelse af arrangementer såsom festivaler, foredrag og udstillinger.

3) Forsvar / Sikkerhed

Det forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde på ambassaden varetages primært af den danske forsvarsattaché, som følger i udviklingen i landet nøje og rapporterer hjem herom. Som praktikant på ambassaden vil du være med til at understøtte attachéen med bl.a. medieovervågning og udarbejdelse af indberetninger.

Begge praktikanter bør være indstillet på, at det er en dynamisk arbejdsplads, hvor arbejdsopgaverne i stor grad er formet efter de umiddelbare behov på ambassaden samt selvstændigt initiativ. Du er dog velkommen til understrege i ansøgningen, hvor dine interesseområder primært ligger.


Nyttige kompetencer

Analytisk sans og gode formidlingsevner

Kendskab til internationale politiske processer og gerne regionen specifikt

Interesse og viden om økonomiske forhold og gerne også eksportfremme 

Erfaring med kommunikation og sociale medier

Interesse i kulturforståelse

Interesse i forsvars- og sikkerhedspolitik

Kontekstuel forståelse af konflikten i Ukraine

Erfaring med medieovervågning og indberetningsvirksomhed


Praktisk information

Praktikopholdene vil vare seks måneder fra den 1. februar 2021 til 31. juli 2021. Praktikanterne skal være indskrevet på en højere læreanstalt. Udenlandske statsborgere skal være tilmeldt en højere læreanstalt i Danmark og have haft længerevarende bopæl (mindst 3-4 år) i Danmark.

Ambassaden gør opmærksom på, at det ikke vil være muligt at forlade Ukraine i det sidste tre måneder af praktikopholdet, da tilladelse til at blive længere end de 90 dages maksimale visumfrie ophold gives som en såkaldt forlængelse af et midlertidigt ophold, under hvilken genindrejse til Ukraine ikke kan ske inden 90 dages karantæne.

Arbejdet på ambassaden er ulønnet, og praktikanterne er selv ansvarlige for dækning af alle udgifter i forbindelse med opholdet. Ambassaden kan refundere op til 3.000 kr. per måned til dokumenterede udgifter i forbindelse med opholdet til f.eks. husleje, forsikringer, vaccinationer og flybilletter. Ambassaden er desuden behjælpelig med at finde bolig.

Priserne i Ukraine er generelt lave, også i hovedstaden. Kyiv er en gammel by med en lang historie bag sig, og sammen med sine mange kulturelle begivenheder samt caféer, restauranter og barer et spændende sted at bo. Der er gode rammer for hurtigt at etablere et socialt netværk, herunder med praktikanter fra andre ambassader.

COVID-19 situationen er fortsat uforudsigelig, så vi skal gøre opmærksom på at praktikophold kan annulleres frem til starttidspunktet, blive afbrudt midlertidigt eller ophøre permanent som følge af sundhedsmæssige forhold/risici, herunder fx en forværring af COVID-19 situationen lokalt.


Motiveret ansøgning, CV, karakterudskrift og eventuelle anbefalinger sendes i én samlet PDF-fil til ievamb@um.dk. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse vores nuværende praktikanter Sune og Jonas på sunsto@um.dk og jonjuu@um.dk 

Ansøgningsfristen for begge stillinger er søndag d. 18. oktober 2020. 

Skriv venligst ”Praktikantansøgning” i emnefeltet.