Spring til indhold

Styrket værn mod udenlandsk påvirkning af danske valg og demokratiet

10.09.2018  10:31

Regeringen vil ruste Danmark bedre til at modstå fjendtlige udenlandske forsøg på at påvirke vores demokrati og samfund. Afdækning af påvirkningsforsøg, et stærkt beredskab samt tættere dialog med bl.a. medierne og Folketingets partier om håndteringen af truslen fra påvirkningskampagner.

Valghandlingsplanen udgøres af 11 initiativer, der vedrører myndighedernes generelle arbejde med at imødegå påvirkningskampagner, sikringen af selve valghandlingen, rådgivning af valgets primære aktører samt invitation til samarbejde med relevante aktører i mediebranchen og sociale medier:

Elections
Der kan læses mere her