Spring til indhold

Armenien balancerer fint mellem EU og Rusland

14.03.2018  16:18

Udenrigsminister Anders Samuelsen mødtes i dag med Armeniens udenrigsminister, Edward Nalbandian, under hans besøg i Danmark.
Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler i forbindelse med besøget:
”Vi har haft en rigtig god drøftelse af en lang række emner. Armenien er nabo til bl.a. Iran og Tyrkiet og kunne derfor give et godt indblik i de vanskelige regionale dynamikker syd for Armenien. Endvidere har Armenien netop indgået en vidtgående partnerskabsaftale med EU, samtidig med at landet er med i den russisk-ledede Eurasiske Økonomiske Union. Det har været opløftende at konstatere, at Armenien egentlig gennemfører denne balancegang ganske fint og dermed er et levende eksempel på, at der netop ikke er tale om et nulsumsspil. Fra dansk side støtter vi Armeniens fortsat tættere tilknytning til den Europæiske Union.
Vi drøftede også en række FN-emner. Som en styrkelse af også de bilaterale bånd mellem Danmark og Armenien, blev der i dag underskrevet ikke færre end tre aftaler med Armenien – nemlig om visumlempelse, dobbeltbeskatning og kultursamarbejde.”
Udenrigsministrene underskrev således i forbindelse med mødet en visumlempelsesaftale mellem Danmark og Armenien. Aftalen indebærer en lempelse for armenske statsborgere i forhold til udstedelsen af schengenvisum ved korte ophold til Danmark. Danmark har i forvejen en velfungerende tilbagetagelsesaftale med Armenien.
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev underskrevet mellem den armenske udenrigsminister og skatteminister Karsten Lauritzen. Denne aftale regulerer skatteforholdene når en person eller virksomhed i det ene land har aktiviteter eller foretager investeringer i det andet. Derudover indeholder aftalen samarbejde for at imødegå skatteunddragelse. Det er håbet, at aftalen vi øge erhvervslivet i begge landes incitament til øget kommercielt og investeringsmæssigt samarbejde.
Kirke- og kulturminister Mette Bock underskrev et memorandum om samarbejde på kunst- og kulturområdet med den armenske udenrigsminister. Formålet er at fremme kulturudveksling og øget samarbejde mellem professionelle kunstnere og kulturinstitutioner mellem Danmark og Armenien.