Spring til indhold

Udenrigsministeren bevilger 18 millioner til nyt ukrainsk-dansk ungdomshus i Kyiv

12.08.2020  11:48

Dansk Kulturinstitut og Dansk Ungdoms Fællesråd er gået sammen om at skabe et nyt ungdomshus i Kyiv, som skal styrke demokratisk deltagelse blandt ukrainske unge og forbinde dem med unge fra Danmark. Projektet har netop modtaget 18 millioner fra en ungepulje under Udenrigsministeriets Naboskabsprogram.

Ambitionen er at skabe et hus, som drives for og af ukrainske og danske unge med henblik på at styrke den nye generations rettigheder i de langsigtede samarbejder.

Desuden prioriteres at unge i regionerne uden for Kyiv vil kunne deltage. Ungdomshuset i Kyiv vil efter planen stå klar i første halvår af 2021, men husets interessenter forventer at begynde med opstartsaktiviteter efter årsskiftet.

1

2