Spring til indhold

Valgret og optagelse på valglisten ved kommende valg i Danmark

13.02.2019  12:10

Vi skal stemme i Danmark i det kommende år. For at kunne stemme til valg i Danmark skal man være optaget på valglisten (fortegnelse over personer, der er stemmeberettiget ved et valg i Danmark).

Danske statsborgere, der flytter til udlandet, Færøerne og Grønland, og som i den forbindelse framelder sig folkeregistret, kan kun optages på valglisten, hvis de opfylder bestemte kriterier for bevarelse af fast bopæl i Riget i valgmæssig henseende. Desuden skal disse danske statsborgere aktivt søge om at komme på valglisten. Er du udlandsdansker, så tjek om du kan optages på valglisten. Søg digitalt, hvis du vil stemme.