Spring til indhold

Udenrigsministeriet har etableret en ’whistle blower’ ordning

03.12.2020  08:53
Den 1. november 2020 etablerede Udenrigsministeriet en whistle blower ordning med det formål at udvide mulighederne for at udtale sig om uacceptable forhold i Udenrigsministeriet uden frygt for negative konsekvenser.

Ordningen kan også bruges af ansatte i Udenrigsministeriets eksterne partnere, der har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med Udenrigsministeriet. Det er muligt at rapportere til whistle blower ordningen via Udenrigsministeriets hjemmeside.

Der kan indsendes rapporter om kriminelle handlinger, alvorlige eller gentagne overtrædelser af lovgivningen eller principperne i administrativ ret, alvorlige personlige konflikter, seksuel chikane og bevidst fejlinformation af borgere og partnere.

Whistle blower mekanismen ligger ved siden af de andre rapporteringskanaler i Udenrigsministeriet, især Danidas hotline mod korruption, som vedrører uregelmæssig administration af udviklingsbistand eller lignende eksterne tilskud.

Ministeriet er forpligtet til at opretholde de højeste standarder for integritet og professionel etik blandt personalet på alle områder af vores aktiviteter og sikre en korrekt administration af offentlige midler. Udenrigsministeriet ønsker at fremme en åben organisationskultur, hvor personalet sikkert kan rapportere ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder.


Du kan læse mere om whistle blower ordningen her.