Gå til indhold

om os

På disse sider kan du finde kontaktoplysninger, åbningstider og information om hvem vi er, og hvad vi laver.

Hvem er vi, og hvad laver vi

Ambassaden har til formål at fremme danske interesser og styrke forbindelserne til Ukraine, Georgien og Armenien. Vi løser denne opgave ved at fungere som sparringspartnere for det danske udenrigsministerium og danske virksomheder i Ukraine, Georgien og Armenien, men også ved at stå til rådighed for danske borgere, der opholder sig i de tre lande. Vi yder samtidig service for de ukrainere, georgiere eller armeniere, der ønsker at rejse til Danmark.

Borgerservice

Den danske ambassade i Kiev repræsenterer det offentlige Danmark og står derfor til rådighed for danske statsborgere, der befinder sig i Ukraine, Georgien og Armenien. Vi udsteder eksempelvis nyt pas og kørekort og bistår med andre konsulære ydelser. Hvis danskere skulle få brug for assistance i forbindelse med ophold i de tre lande, kan vi hjælpe og rådgive.
En af de største opgaver, vi udfører her på ambassaden, er behandling af visumansøgninger. Vi sætter en ære i at yde en venlig, professionel og korrekt service til vores visumkunder. Vores samarbejde med visumcentre, som modtager ansøgninger i de fem storbyer Dnipropetrovsk, Kiev, L’viv, Odessa og Kharkiv øger serviceniveauet for vores visumkunder og giver os mulighed for at behandle ansøgningerne hurtigt. Vi modtager årligt omkring 7.500 ansøgninger om kortere ophold, Schengenvisum, til Danmark, og særligt månederne maj til august ligesom i tiden op til jul er travle. Ansøgninger om Schengenvisum bliver behandlet indenfor 10 dage, medmindre de forelægges for Udlændingeservice. Ansøgninger om længere ophold som arbejds- og opholdstilladelser behandler vi ikke på ambassaden men sender direkte til Udlændingeservice.

Erhverv og eksport

Ukraine er et land af betydelig interesse for dansk erhvervsliv, hvilket bekræftes af det store antal danske virksomheder, som har etableret sig i landet. Produktions- og lønomkostninger er lavere end i Danmark og arbejdskraften er af høj kvalitet. Den danske ambassade står til rådighed for virksomheder og deler ud af den erfaring og ekspertise, som vi besidder i kraft af vores tilstedeværelse og engagement i Ukraine. Selvom Ukraine er et land med store potentialer for danske virksomheder, tynges udviklingen og interessen for at investere i Ukraine desværre af korruption og bureaukrati. Disse er netop udfordringer, som vi kan hjælpe danske virksomheder i Ukraine med at håndtere og overkomme.

Udviklingspolitik

De tre lande med vægt på Ukraine er af stigende politisk interesse for både Danmark og EU. Ukraine er blandt de største lande i Europa med mange naturlige og menneskelige ressourcer, og da Ukraine grænser op til Den Europæiske Union mod øst er landet en interessant og vigtig nabo for EU, hvor stabile relationer er af stor værdi for medlemslandene.
Udenrigsministeriet iværksætter og støtter via Naboskabsprogrammet projekter i Ukraine, Georgien og Armenien, der har til hensigt at fremme landenes reformprocesser og demokratiske udvikling samt at styrke deres relationer med Danmark. På ambassaden bidrager vi til disse projekter ved at deltage i møder mellem de involverede parter og ved at holde os opdaterede omkring den økonomiske og politiske udvikling i de tre lande. Vi kan på den måde repræsentere det danske udenrigsministerium ved givne lejligheder i Ukraine og videregive den relevante viden til Udenrigsministeriet, som vi opnår i kraft af vores tilstedeværelse i Ukraine.

På den danske ambassade i Kiev arbejder omkring 20 ansatte. Arbejdssproget på ambassaden er engelsk, men det er altid muligt at snakke med en medarbejder på enten dansk, ukrainsk, russisk eller engelsk. Hvis du har spørgsmål, som du ikke kan få besvaret på vores hjemmeside, er du meget velkommen til at kontakte os.