Gå til indhold

hvis uheldet er ude

Udenrigstjenesten yder konsulær bistand til danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. I ekstraordinære situationer som f.eks. alvorlig ulykke, dødsfald eller fængslinger kan disse rette henvendelse til ambassaden udenfor normal kontortid.

Som hovedregel skal der betales et gebyr for hjælpen, men der er visse undtagelser fra denne regel; der skal således ikke betales gebyr i børnebortførelsessager, visse fængslingssager og i tilfælde af alvorlige forbrydelser mod danskere. 

Personer med dobbelt statsborgerskab kan imidlertid efter folkerettens regler normalt ikke påkalde sig den ene stats konsulære beskyttelse over for den anden, såfremt sidstnævnte stat modsætter sig dette. Man kan derfor ikke være sikker på, at f.eks. Ukraine vil acceptere, at Danmark yder hjælp, hvis der er tale om en konflikt med landets myndigheder, f.eks. i tilfælde af fængsling.

Personer af ukrainsk, armensk eller georgisk afstamning, der agter at rejse til Ukraine, Armenien eller Georgien respektivt, bør derfor på forhånd nøje overveje, hvorvidt der måtte være forhold i relation til de respektive landes myndigheder - såsom aftjening af værnepligt og ikke afsonede straffedomme - der tilsiger, at rejsen ikke bør finde sted, eller at særlig forsigtighed bør udvises. 

Folkeretligt har Danmark heller ikke nogen ret til at yde konsulær beskyttelse til personer uden dansk statsborgerskab.

Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter udenfor ambassadens åbningstid: +380 44 200 1260

Nummeret viderestiller automatisk til udenrigsministeriets globale vagtcenter udenfor ambassadens åbningstid. Opkaldet er gratis. Det globale vagtcenter er bemandet hele døgnet.

Det Globale vagtcenter kan også kontaktes direkte på telefon: +45 33 92 11 12.