Gå til indhold

statsborgerskab

Her kan du læse om reglerne for dansk statsborgerskab.
Der er ingen forskel på statsborgerskab og indfødsret. Ordene betyder det samme. Indfødsret er bare en gammel betegnelse for statsborgerskab.

Dansk statsborgerskab kan fås på én af følgende måder:

  1. Automatisk ved fødslen.
  2. Automatisk ved forældrenes ægteskab efter fødslen.
  3. Automatisk ved adoption af udenlandske børn under 12 år.
  4. Ved erklæring, hvis man er nordisk statsborger eller tidligere dansk statsborger.
  5. Ved naturalisation, det vil sige ved lov.

Det er dine forældres statsborgerskab, der har betydning for, om du er dansk statsborger ved fødslen. De nærmere regler findes i indfødsretsloven. Det er den gældende lov på tidspunktet for din fødsel, der er afgørende for, hvilke regler der gælder for dig.
 
Hvis du er født af forældre, som på fødselstidspunktet har indgået ægteskab, har du fået dansk statsborgerskab, hvis du er født:  

  • før den 1. januar 1979, og din far er dansk, eller
  • den 1. januar 1979 eller senere, og din mor eller far er dansk.

Hvis du er født af forældre, som på fødselstidspunktet ikke har indgået ægteskab, har du erhvervet dansk statsborgerskab:

  • hvis din mor er dansk, uanset hvornår du er født, eller
  • hvis kun din far er dansk, og du er født i Danmark den 1. februar 1999 eller senere

Hvis din mor er udenlandsk, og din far er dansk, og du enten er født før 1. februar 1999, eller du er født i udlandet, er du således ikke dansk statsborger. Hvis dine forældre senere indgår ægteskab, bliver du dog dansk med virkning fra ægteskabets indgåelse.

Ifølge § 1 i den gældende indfødsretslov erhverver et barn automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis forældrene er gift, og enten faderen eller moderen er dansk. Dette gælder uanset, hvor i verden barnet er født.
 
Er barnets forældre ikke gift ved fødslen, får barnet automatisk dansk indfødsret, hvis moderen er dansk. Er moderen udlænding og faderen dansk, får barnet kun automatisk dansk indfødsret, hvis barnet er født i Danmark. Er barnet derimod født i udlandet, skal barnet søge om dansk indfødsret ved naturalisation. 

Har et barn af en dansk far og en udenlandsk mor ikke erhvervet dansk indfødsret ved fødslen, erhverver barnet automatisk dansk indfødsret, hvis de biologiske forældre gifter sig efter barnets fødsel. Dette gælder, uanset at forældrene senere bliver separeret eller skilt.

Desuden et det en betingelse, at barnet er under 18 år, ugift og ikke har fået dansk indfødsret ved fødslen.

Vi henviser til Udlændingeservice’ hjemmeside for yderligere information om dansk statsborgerskab. På deres hjemmeside er det ligeledes muligt at finde et link til den gældende indfødsretslov samt alle nødvendige oplysninger om statsborgerskab via naturalisation.