Gå til indhold

Tilladelser til længere ophold

På disse sider kan du læse om reglerne for at arbejde og studere i Danmark samt andre muligheder for ophold i Danmark i en længere periode.

Fra 1. juli 2019 har Danmarks Udenrigsministerium samt alle danske diplomatiske missioner introduceret online-betaling af ambassadens gebyr for opholds- eller arbejdstilladelse.

Ambassadegebyret kan betales ved at følge dette link: https://dys.um.dk/permit/

Betalingskvitteringen skal indleveres til Danish Visa Application Centre (VFS) når du indgiver pas, relevante dokumenter og biometri.  

Vær venligst opmærksom på at der i sager vedr. opholds- eller arbejdstilladelses skal betales tre typer af gebyrer: 

1) Et gebyr til enten Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

2) Et gebyr til den Danske Ambassade (vha. dette link: https://dys.um.dk/permit/)

3) Et gebyr til Danish Visa Application Centre (VFS).

Alle ansøgninger til arbejds- og opholdstilladelser i Danmark skal indleveres til VFS – Visa Application Centre i Kyiv. Ambassaden behandler ikke selv ansøgninger til arbejds- og opholdstilladelser i Danmark. Alle ansøgninger fremsendes til Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration www.newtodenmark.dk

Vi råder Dem til at kontakte visum-ansøgningscentret https://www.vfsglobal.com/Denmark/Ukraine/ vedrørende generelle visumspørgsmål.

Ukrainske statsborger med biometriske pas behøver ikke et D-visum for at kunne rejse til Danmark i tilfælde af en positiv afgørelse.

Vær venligst opmærksom på at begyndende fra den 1. november 2019 vil den Danske Ambassade i Ukraine ikke længere udstede D-visa til indehavere af Ukrainske ikke-biometriske pas. Vi råder alle ansøgere til arbejds- eller opholdstilladelse i Danmark til at anskaffe sig et biometrisk pas.  


Arbejde

Mange udlændinge kan uden videre bo og arbejde i Danmark. Nogle skal dog have opholds- og arbejdstilladelse - det gælder bl.a. ukrainske, armenske og georgiske borgere. Muligheden for at arbejde i Danmark afhænger først og fremmest af udlændingens nationalitet og kvalifikationer.

Det er udlændingens eget ansvar at få en arbejdstilladelse, hvis reglerne kræver det. Hvis en udlænding arbejder ulovligt i Danmark, kan han/hun udvises af landet, og både udlændingen og arbejdsgiveren kan straffes med bøde eller fængsel.

Det er normalt en betingelse, at beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for at give en udlænding opholds- og arbejdstilladelse. Det kan fx være tilfældet, hvis der er mangel på personer i Danmark, som kan udføre den pågældende type arbejde. Reglerne gælder også ved frivilligt/ulønnet arbejde.

 

Særlige ordninger

Der findes en række ordninger, som gør det lettere for højt kvalificerede udlændinge at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Læs mere om de særlige ordninger på Udlændingeservice' hjemmeside.

 

Jobsøgning i Danmark

Der findes flere webportaler, databaser og cv-banker, som kan hjælpe under jobsøgningen. Læs mere på Udlændingeservice' hjemmeside om jobsøgning og besøg jobportalen workindenmark.dk.

Au pair

En udlænding har mulighed for at få opholdstilladelse for at fungere som au pair hos en værtsfamilie i Danmark.

Au pair betyder 'på lige vilkår'. Formålet med et au pair-ophold er således, at udlændingen skal bo hos en værtsfamilie 'på lige vilkår' for, at han/hun kan forbedre sine sproglige og evt. faglige kundskaber samt sit kendskab til opholdslandet. Som modydelse deltager au pair-personen i huslige pligter (fx rengøring, tøjvask, madlavning, børnepasning) i værtsfamilien i maksimum 5 timer om dagen, maksimalt 6 dage om ugen.

Det er udlændingens eget ansvar at få en opholdstilladelse, hvis reglerne kræver det.

Ansøgerens sprogkundskaber testes under interviewet på ambassaden i forbindelse med aflevering af ansøgningen.

Ansøgningen sendes til Udlændingeservice til afgørelse.

Læs mere om au pair-ordningen og ansøgningsprocessen på nyidanmark.dk.

 

Familiesammenføring

En udlænding, som har familie i Danmark, har mulighed for at få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring.

Opholdstilladelse kan, når visse betingelser er opfyldt, gives til:

  • Ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere
  • Børn under 15 år

Opholdstilladelsen er i første omgang tidsbegrænset (midlertidig), men med mulighed for forlængelse, hvis udlændingen stadig opfylder betingelserne. Der er mulighed for, at udlændingen efter en årrække kan få en tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse.
 
En opholdstilladelse som familiesammenført giver normalt udlændingen ret til at arbejde i Danmark.
 
Bemærk desuden, at der gælder særlige regler, hvis personen, som bor i Danmark, er studerende.

Ansøgningen sendes til Udlændingeservice til afgørelse.

Læs mere om reglerne for familiesammenføring på nyidanmark.dk.

Praktik

En udlænding har mulighed for at få opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark som praktikant inden for landbrug, skovbrug, gartneri, på veterinær- og sundhedsområdet.

Ordningen er henvendt til udlændinge, der skal arbejde i Danmark i en kortere periode som led i en uddannelse, som er påbegyndt eller erhvervet i hjemlandet.

Det er udlændingens eget ansvar at få en arbejdstilladelse, hvis reglerne kræver det. Hvis en udlænding arbejder ulovligt i Danmark, kan han/hun udvises af landet, og både udlændingen og arbejdsgiveren kan straffes med bøde eller fængsel.

Læs mere om ordningen og ansøgningsprocessen på nyidanmark.dk.

Studie

En udlænding har mulighed for at få opholdstilladelse for at studere i Danmark.

Man kan ansøge om opholdstilladelse som:

  • Studerende ved videregående uddannelser
  • Elev på grund- og ungdomsuddannelser
  • Elev på folkehøjskoler

Læs mere om de forskellige muligheder samt ansøgningsprocessen på nyidanmark.dk.

 

Hvis ansøgers familie skal med

Hvis ansøger er optaget på en videregående uddannelse og har fået en opholdstilladelse på denne baggrund, har han/hun mulighed for at medbringe familiemedlemmer, hvis opholdstilladelsen er for tre år eller mere.
Hvis ansøger har en ægtefælle/samlever/registeret partner, som ønsker at ansøge om opholdstilladelse i Danmark som medfølgende familiemedlem, skal han/hun indgive en selvstændig ansøgning.
Hvis ansøger har børn under 18 år, som også søger om opholdstilladelse i Danmark, kan oplysninger om børnene indføjes i ægtefællens/partnerens ansøgning.

Ansøgningsskemaet til medfølgende familiemedlemmer indeholder en grundig vejledning i hvordan, ægtefællen/partneren udfylder skemaet, og hvilke dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen.

 

FAQ

Find svar på ofte stillede spørgsmål om opholds- og arbejdstilladelser på VFS' hjemmeside.

Pasfotos

Læs om kravene der stilles til de pasfotos, som skal vedlægges ansøgningerne.

Gebyrer

Se listen over gebyrer og timepriser for konsulære ydelser her.