Spring til indhold

Ægteskab

På denne side kan du finde en række af de spørgsmål, som er blevet stillet til os i forbindelse med ægteskab mellem danske og ukrainske statsborgere.

Vielser i Ukraine varetages af den statslige myndighed, som registrerer civil status (рацс/RATsS). Den officielle registrering sker hos denne myndighed, og en kirkelig velsignelse kan derfor ikke erstatte officiel registrering. Hvis man ønsker en kirkelig velsignelse, skal denne arrangeres og fortages separat. Generel information om registrering af vielser i Ukraine kan findes på ukrainsk på det ukrainske justitsministeriums hjemmeside

 

Hvilke dokumenter skal jeg bruge for at blive gift i Ukraine?

En civilstandsattest der viser din civilstand og dokumenterer, at du ikke er gift i forvejen.

Hvilke dokumenter, der kræves for at blive gift i Ukraine, varierer fra sted til sted. Det er derfor nødvendigt at kontakte den lokale myndighed, som registrer civil status i den by eller distrikt, hvor den ukrainske ægtefælle officielt er registreret, for at få en komplet liste over nødvendige dokumenter.

Alle danske dokumenter skal være oversat til ukrainsk og påtegent en apostille. Apostillen fås på Udenrigsministeriets Legaliseringskontor.

Læs generelle regler omkring ægteskab mellem en ukrainsk statsborger og en udlænding på det ukrainske justitsministeriums hjemmeside. Bemærk at informationen givet om legalisering ikke er relevant for danske statsborgere, da apostillepåtegning erstatter andre legaliseringsprocedurer. Læs mere om apostillen her

 

Hvordan registrerer jeg mit ægteskab i Ukraine, som er foretaget i Danmark?

Tag kontakt til den lokale myndighed i Ukraine, som varetager registrering af civil status, for at få en komplet liste over dokumenter, som er nødvendig for anerkendelse og registrering af ægteskab foretaget i Danmark eller et andet udland.

Alle dokumenter skal oversættes til ukrainsk og påtegenes en apostille.

Læs generelle regler angående registrering af ægteskab foretaget i et andet land end Ukraine på det ukrainske justitsministeriums hjemmeside. Bemærk at informationen givet om legalisering ikke er relevant for danske statsborgere, da apostillepåtegning erstatter andre legaliseringsprocedurer. Læs mere om apostillen her

 

Hvor får jeg en civilstandsattest?

Du får en civilstandsattest ved at henvende dig til din bopælskommune.  Hvis du ikke er registreret i Danmark, skal du henvende dig til den kommune, hvor du sidst var registreret.

 

Hvordan får jeg mit ægteskab anerkendt i Danmark?

En udenlandsk vielse anerkendes normalt i Danmark, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Vielsen er foretaget af en myndighed eller person, der i det land, hvor vielsen blev foretaget, var bemyndiget til at foretage vielsen.

Vielsen opfylder de formkrav, der stilles i det land, hvor vielsen blev foretaget.

Vielsen strider ikke mod grundlæggende danske retsprincipper (ordre public). Dette betyder, at især følgende to betingelser skal være opfyldt: 1) Begge parter skal have været til stede ved vielsen, og 2) begge parter skal have været fyldt 15 år på vielsestidspunktet.

Vielsen må ikke være ugyldig i det land, hvor den blev foretaget.

Læs mere om anerkendelse af udenlandske vielser på Familiestyrelsens hjemmeside.

 

Hvordan registrerer jeg min vielse i Danmark, som er foretaget i Ukraine?

Hvis du ønsker vielsen registreret i Danmark, skal du kontakte folkeregistret i din bopælskommune. Du skal medbringe det originale vielsesdokument. Herudover skal kommunen have følgende oplysninger:

Vielsesdokumentets ægthed skal være bekræftet ved apostillepåtegning. Læs mere om apostillepåtegning her.

Dokumentation for, at vielsen er registreret af en statslig myndighed.

Oversættelse af dokumenterne af en autoriseret oversætter. Det er tilstrækkeligt at få dokumenterne oversat til engelsk.

Et fuldt udfyldt skema vedrørende udenlandske vielser. Find skemaet her.

Læs mere om anerkendelse af udenlandske vielser på Familiestyrelsens hjemmeside.

Find generel information om ægteskab herunder ægteskab med udlændinge på familiestyrelsens hjemmeside.
um.dk kan du finde generel information om indgåelse af ægteskab i udlandet.
borger.dk kan du finde information og betjene dig selv overfor det offentlige.
det ukrainske justitsministeriums hjemmeside er det muligt at finde regler omkring ægteskab i Ukraine. Siden findes kun på ukrainsk.