Gå til indhold

ægteskab

På denne side kan du finde en række af de spørgsmål, som er blevet stillet til os i forbindelse med ægteskab mellem danske og ukrainske statsborgere.

Vielser i Ukraine varetages af den statslige myndighed, som registrerer civil status (рацс/RATsS). Den officielle registrering sker hos denne myndighed, og en kirkelig velsignelse kan derfor ikke erstatte officiel registrering. Hvis man ønsker en kirkelig velsignelse, skal denne arrangeres og fortages separat.  

Hvilke dokumenter skal jeg bruge for at blive gift i Ukraine/ i Danmark?

Læs generel information om registrering af vielser i Ukraine kan findes på ukrainsk på det ukrainske justitsministeriums hjemmeside Реєстрація шлюбу громадян України з іноземцями (minjust.gov.ua). 
Listen over krævede dokumenter for at blive gift i Ukraine, varierer fra sted til sted. Det er derfor nødvendigt at kontakte den lokale myndighed, som registrer civil status i den by eller distrikt, hvor den ukrainske ægtefælle officielt er registreret, for at få en komplet liste over nødvendige dokumenter Відділи державної реєстрації актів цивільного стану (оновлено 15.06.2021) (minjust.gov.ua)
Ægteskab om 24 timer er annonceret: Де зареєструвати шлюб за 24 години (minjust.gov.ua)
Alle danske dokumenter skal være oversat til ukrainsk og påtegenet en apostille. Apostille-påtegningen fås på Udenrigsministeriets Legaliseringskontor Legalisation of Danish documents. Med hensyn til apostille-påtegning kan du finde oplysningerne på vores side legalisering af dokumenter.
Vær opmærksom på, at den danske ambassade i Ukraine ikke kan apostille-påtegne de dokumenter, der er udstedt i Danmark.
Send dine spørgsmål vedrørende ægteskabet i Danmark til Familieretshuset. Læs mere her Familieretshuset  

Hvordan registrerer jeg mit ægteskab i Ukraine, som er foretaget i Danmark?

Tag kontakt til den lokale myndighed i Ukraine, som varetager registrering af civil status, for at få en komplet liste over dokumenter, som er nødvendig for anerkendelse og registrering af ægteskab foretaget i Danmark eller et andet udland. Alle dokumenter skal oversættes til ukrainsk og påtegnes en apostille.
Apostillen fås på Udenrigsministeriets Legaliseringskontor Legalisation of Danish documents. Med hensyn til apostille-påtegning kan du finde oplysningerne på vores side legalisering af dokumenter
Vær opmærksom på, at den danske ambassade i Ukraine ikke kan apostille-påtegne de dokumenter, der er udstedt i Danmark.

Hvor får jeg en civilstandsattest?

Du får en civilstandsattest ved at henvende dig til din bopælskommune.  Hvis du ikke er registreret i Danmark, skal du henvende dig til den kommune, hvor du sidst var registreret. 

Hvordan får jeg mit ægteskab anerkendt i Danmark?

Send dine spørgsmål vedrørende ægteskabet i Danmark til Familieretshuset. Læs mere her Familieretshuset  
For apostille-påtegning henvises de dokumenter, der er udstedt af Justitsministeriets territoriale myndigheder i Ukraine, til Ukraines justitsministerium.

Hvordan registrerer jeg min vielse i Danmark, som er foretaget i Ukraine?

Send dine spørgsmål vedrørende ægteskabet i Danmark til Familieretshuset. Læs mere her Familieretshuset  
For apostille-påtegning henvises de dokumenter, der er udstedt af Justitsministeriets territoriale myndigheder i Ukraine, til Ukraines justitsministerium.
Oversættelse af dokumenterne af en autoriseret oversætter. Det er tilstrækkeligt at få dokumenterne oversat til engelsk.